TEENUSED

Organisatsioonilised äriprotsesside auditid  

 Selle teenuse jaoks on tarvis läbi viia kohapealne audit, mis hõlmab ka personali võtmeisikute küsitlemist ja kõikide tegevuste jälgimist. Teeme ettekandeid tootmise ja protsessijuhtimise „parimate praktikate“ meetmete osas.

 Seejärel koostatakse auditi aruanne, milles tõstetakse esile põhilised valdkonnad, kus on võimalik parandada tootlikkust ja tõsta tõhusust. Tavaliselt kestab see protsess, sõltuvalt organisatsiooni suurusest, kokku kuni 4 nädalat.

Äriedendusplaanide rakendamine

 Peale äriprotsesside auditi läbiviimist võime aidata Teid meie poolt esile tõstetud meetmete elluviimisel. See hõlmab tööd Teie tegevjuhtkonnaga ning nende nõustamist tulemuste optimeerimiseks vajalike tehnikate ja juhiste osas.

 Selle tegevuse eesmärgiks on käivitada pideva arengu tsükkel, mille Teie organisatsioon peaks saavutama ning mis aitaks parandada Teie konkurentsipositsiooni nii antud hetkel kui ka pikemas perspektiivis.

Tarneahela ja logistika auditid

 Kasutame oma laialdasi praktilisi kogemusi Teie tarneahela ja logistikaprobleemide kriitiliseks uurimiseks. Selle eesmärgiks on kujundada ümber Teie transpordi- ja kauba liikumise meetodid, mille abil on võimalik optimeerida tõhusust ja parandada klientide rahulolu.

 Tüüpilise tootmisettevõtte kuludest tehakse 30% sissetulevate või väljaminevate logistikategevuste käigus. Seetõttu on äärmisel oluline optimeerida selle protsessi tõhusust ja mõõta selle tööd. 

Juhtimismentorlus

 Pakume ettevõtjatele ja ärijuhtidele personaalset ja täielikult konfidentsiaalset strateegilist nõu ja abi probleemide lahendamisel.

 Võimalikud käsitletavad valdkonnad: restruktureerimine; halvenev tootlus; laienemise planeerimine; ettevõtte integreerimine ja töötajate motiveerimine ning tootlust puudutavad küsimused.


Juhtimiskoolitus

 Pakume spetsialiseeritud ühepäevaseid koolitusi järgmistel teemadel:

  • Kuidas parandada töötajate tootlust ja motivatsiooni (pool päeva)
  • Kuidas mõõta ja parandada tootlust (pool päeva)
  • Sissejuhatus kulusäästlikusse tootmisesse (terve päev)

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetus ed

Kõik meie programmid on loodud tootluse ja ettevõtte konkurentsivõime parandamiseks. EAS pakub toetusi Eesti ettevõtetele, kes on sellise initsiatiivi ette võtnud. 

 Seega on Teil võimalik saada tagasi kuni 50% meie teenustasust (EASi poolse projekti heakskiitmise korral).